Vaccinatie.
Elk gastdier dient inge√ęnt te zijn ten minste 3 weken voor- en maximaal 11 maanden voor het verblijf¬†tegen kattenziekte, niesziekte en leucose.
Dit moet bewezen worden in het vaccinatieboekje mee te geven bij elk verblijf in het kattenhotel.
Katten die niet correct gevaccineerd zijn of niet beschikken over een vaccinatie boekje worden resoluut geweigerd,  dit om de veiligheid en gezondheid van de andere gastdieren te waarborgen.
Uw kat dient behandeld te worden tegen parasieten, dit moet gebeuren bij aankomst in het kattenhotel en zal door ons worden aangebracht. Wij voorzien pipetjes hiervoor, de kosten voor deze pipet worden standaard meegerekend in de afrekening a 5 euro per pipetje/kat. U mag deze behandeling ook bij uw dierenarts laten uitvoeren indien u ons dan bij in check een bewijs hiervan door uw dierenarts ondertekend kan voorleggen. Zo blijft ons Hotel en alle andere gasten inclusief jouw lieveling parasieten vrij. ūüźĪ
De klant is verplicht het vaccinatieboekje van het gastdier(en) de gehele periode van het verblijf overeengekomen in het verblijfscontract toe te vertrouwen aan de 'eldersepoezenhoeve' ter voorlegging bij eventuele controles door het federaal agentschap dierenwelzijn.
De vaccinaties Purevax Rcp Felv of Purevax Rcpch Felv of Fevaxyn pentofel zijn geschikt tegen deze drie ziektes.
De vaccinaties Nobivac tricat trio of Purevax RcpCH of Felocell Crv-c of Felocell Crv zijn niet voldoende deze bevatten het vaccin voor leucose niet, bij deze vaccinaties kunt u best de vaccinatie Purevax Felv of Leucogen door uw dierenarts laten inspuiten zodat uw kat voor de ziekte leucose ook in orde is.
Reservatie & Annulatie
Wij sturen na overleg van de data en de reservatie die u wenst een mail ter bevestiging van uw reservatie, op dit moment is uw reservatie officieel vastgelegd en kan deze enkel nog geannuleerd worden bij bewijs van overmacht (ziekte, sterfgeval,annulatie vakantie door overmacht etc....) 
Ziekte van het gastdier.
De 'Eldersepoezenhoeve' zal bij ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden daarvan) de in de pensionovereenkomst genoemde dierenarts Jeroen Poissonnier (Jesserenstraat 26 3840 Borgloon) gebonden aan het hotel consulteren of de dierenarts van de klant zelf, genoemd in de pensionovereenkomst.
Kiest de klant voor zijn eigen dierenarts, dan houdt de 'Eldersepoezenhoeve' toch het recht de verbonden dierenarts aan het hotel of zijn vervangende te contacteren indien de eigen dierenarts van de klant niet bereikbaar, beschikbaar, of  niet snel genoeg aanwezig kan zijn, in dit geval zijn ook de kosten voor de medische interventie ten koste van de klant en worden aangerekend bij de afrekening bij ophaling van het gastdier.
De 'Eldersepoezenhoeve' zal al de maatregelen nemen, die hem in de gegeven situatie juist voorkomen om het gastdier alle mogelijk zorgen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de correcte behandeling van de gezondheid van het gastdier. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de klant.
Wanneer blijkt dat voor het herstelproces van het gastdier kostbare veterinaire maatregelen nodig zijn, wordt dit gemeld bij de klant of bij de door de klant aangewezen contactpersoon. Wanneer de hiermee verbonden contacten, ondanks alle pogingen daartoe, niet vlot tot stand kunnen komen en als gevolg daarvan een eventuele vertraging optreedt in de behandeling van het gastdier, kan de 'Eldersepoezenhoeve' dit niet worden toegerekend.
De 'Eldersepoezenhoeve' mag, na consultatie en op voorschrift van de dierenarts, het gastdier kalmerende of andere medicamenten (laten) toedienen.
De 'Eldersepoezenhoeve' is bij het weder ophalen van het gastdier aan de klant verplicht schriftelijk melding te maken van met ziekte samenhangende bijzonderheden bij het gastdier tijdens het verblijf.
Bij elke raadpleging van een dierenarts wordt een verduidelijkend verslag door de geraadpleegde dierenarts opgemaakt over de nodige medische interventie en overhandigd aan de eigenaar van het gastdier.
In- en uitchecken.
In- of uitchecken kan - maandag t.e.m. zaterdag tussen 10u en 12u of tussen 17u en 19u.
                                           - zondag enkel tussen 10u en 12u.